گردونه ی younes26
younes26 (محصول)
younes26 (تبلیغ)

نمایندگی گلهای سقفی سپاهان سقف در قیروکارزین

دکوراسیون ایلیا نمایندگی انحصاری سپاهان سقف در شهرستان قیرو کارزین گلهای سقفی و ابزارهای upvc سپاهان سقف جایگزین ارزانتر و سبکتر گچبری و رابیتس بندی می باشد. مزایای این روش نسبت به گچبری به شرح زیر می باشد. 1- وزن سبک 2-زمان اجرا و نصب کوتاه 3- تنوع طرح ، رنگ و اندازه 4- عدم نف بیشتر ..
younes26 (تصویر)

نمایندگی سپاهان سقف قیروکارزین


 |